writing

SEO-teksten schrijven: 10 tips

Content, techniek en online populariteit vormen samen de drie-eenheid van zoekmachineoptimalisatie (SEO). SEO is van essentieel belang voor de vindbaarheid van jouw website in Google of Bing. In dit blog geven we tips voor het schrijven van SEO-teksten die hoog scoren en bovenal relevant zijn voor de doelgroep.

Een veel gemaakte denkfout is dat je SEO-teksten schrijft voor de zoekmachine. Een betere positie betekent vaak meer klikken, maar conversies blijven uit als je niet aan de verwachtingen van de doelgroep voldoet. Houd dus altijd je doelgroep voor ogen en creëer voor hen relevante content.

Met onze 10 tips schrijf jij SEO-webteksten waar zowel de zoekmachine als de doelgroep blij van wordt.

1. Doe zoekwoordenonderzoek

Met een gedegen zoekwoordenonderzoek krijg je inzicht in de zoekintentie van potentiële klanten. Het is een manier om de behoeften van de doelgroep te inventariseren waardoor je waardevolle content kan aanbieden.

Er zijn verschillende manieren om interessante zoekwoorden te achterhalen. Met tools als Google Keyword Planner, Moz Keyword Explorer en KWFinder kan je het zoekvolume en de moeilijkheidsgraad van een zoekwoord achterhalen. Het zoekvolume geeft aan hoe vaak er op een term gezocht wordt en de moeilijkheidsgraad welke concurrentie je kan verwachten. Deze tools geven een goede indicatie, maar je moet je niet blindstaren op de uitkomsten. Logisch nadenken en je verplaatsen in de doelgroep geeft soms ook hele goede inzichten. Daarnaast kan je met behulp van Google Search zoekwoorden bepalen. Vul termen in en zie hoe Google het aanvult en gerelateerde zoekopdrachten weergeeft. Bovendien is het raadzaam om een concurrentieanalyse uit te voeren en zo de zoekwoorden waar concurrenten het best op scoren te achterhalen.

2. Schrijf op een natuurlijke manier

De kunst van SEO-content schrijven is een prettig leesbare tekst met daarin de zoekwoorden natuurlijk verwerkt. Zoekopdrachten in Google en Bing worden vaak in telegramstijl opgegeven (zonder voorzetsels, lidwoorden e.d.) en je wilt de doelgroep niet confronteren met kromme formuleringen. Neem de termen uit je onderzoek dus niet letterlijk over als het onnatuurlijk leest.

3. Focus op specifieke zoektermen

Algemene zoekwoorden hebben een hoog zoekvolume, maar ook veel concurrentie. Scoren op die termen gaat daarom veel tijd en geld kosten. Daarnaast is de kans op een conversie kleiner omdat je niet precies weet wat de bezoeker wil. Hoe gerichter iemand naar jouw product of dienst zoekt, hoe specifieker de resultaten en hoe groter de kans op een conversie. Bovendien hebben specifieke zoektermen minder concurrentie waardoor ze ook sneller hoog scoren in de zoekmachines. Een goed voorbeeld van een specifieke zoekterm is een zogeheten long tail zoekwoord, welke bestaat uit minimaal drie woorden.

4. Optimaliseer voor één zoekterm

Bepaal het hoofdzoekwoord en verwerk deze strategisch in de tekst. Zo laat je de zoekmachine zien waar de pagina over gaat. Hoe duidelijker het onderwerp, hoe beter de pagina scoort in de zoekresultaten en aansluit bij de behoeften van de potentiële klant. Optimaliseer elke tekst voor één zoekwoord, anders kan de zoekmachine geen onderscheid maken tussen de verschillende pagina’s op je website.

5. Zorg voor semantische samenhang tussen woorden

Semantische samenhang tussen woorden maakt het voor zoekmachines makkelijker om de context te begrijpen. In de praktijk betekent dit dat je een compleet beeld van het onderwerp moet schetsen door semantisch gerelateerde termen, synoniemen en varianten van het hoofdzoekwoord aan de tekst toe te voegen. Als het hoofdzoekwoord ‘SEO teksten schrijven’ is, dien je dus ook woorden als ‘SEO teksten schrijven tips’, ‘schrijven van SEO teksten’, ‘zoekmachineoptimalisatie’ en ‘content’ te gebruiken. Een woordenwolk is hier een handig hulpmiddel voor.

6. Verwerk zoekwoorden strategisch

Simpel gezegd scannen zoekmachines teksten op dezelfde manier als mensen dat doen. Ze kijken naar de paginatitel, inleiding en subtitels om de inhoud te begrijpen. Plaats je hoofdzoekterm daarom vooraan in de paginatitel, ofwel H1-header, en verwerk deze ook in de inleidende en afsluitende alinea. Mits het natuurlijk leest, is het raadzaam om de zoektermen ook in de tussenkopjes (headers) en lopende tekst te verwerken.

7. Gebruik zoekwoorden met mate

Een van de meest gemaakt SEO-fouten is keyword stuffing; het overmatig gebruiken van zoektermen. Vroeger kon je zoekmachines voor de gek houden door woorden of woordgroepen onnatuurlijk vaak te herhalen. Google wordt steeds slimmer in het traceren van dit soort teksten en straft het af.

8. Zorg voor een duidelijke structuur

Een tekst zonder structuur is moeilijk leesbaar voor zowel de doelgroep als de zoekmachine. ‘Structuurhandvatten’ zijn:

  • Titel
  • Inleiding, kern en slot
  • Headers
  • Paragrafen
  • Alinea’s
  • Kernzinnen
  • Overgangszinnen
  • Signaal- en verwijswoorden
  • Interpunctie
  • Tekstopmaak

9. Vertel alles over het onderwerp

Geef zoveel mogelijk waardevolle informatie over het onderwerp. Rijke teksten worden gewaardeerd door zowel de bezoekers als zoekmachines. Uiteraard hou je te allen tijde de behoeften van de doelgroep in het vizier, kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit.

10. Schrijf een unieke tekst

Duplicate content en SEO zijn geen gelukkige combinatie. Knip en plak dus geen bestaande teksten en neem geen content van de concurrent over. Zoekmachines houden van unieke teksten en straffen duplicate content af.

SEO-teksten uitbesteden?

SEO-content schrijven vraagt kennis van zoekmachineoptimalisatie en copywriting. Vanuit onze kennis en ervaring kunnen we voor jou het verschil maken. SEO-teksten laten schrijven door onze professionals? Neem dan contact met mij op voor een kennismaking of strategische sessie via Zoom of Teams.

Dennis Kranendonk

010 - 292 17 00